Internacionalni znanstveni kolokvij

BOSANSKO ĆIRILIČNO NASLIJEĐE


Uz bibliofilsko izdanje Mletačke bosanske knjige/Mletačkog zbornika (Sarajevo: Mladinska knjiga, 2020)

9. april (petak), Zoom platforma
14:00 – 18:00
1. Uvod
I prirodno i kulturno i političko bosansko naslijeđe osporavano i razbijano je u ideologijskim programima, pa se čini da ga kao cjeline i nema. Rekonstrukcijska slika te pojave pretpostavka je drukčijeg stava prema snaženju društvenog povjerenja i gradnji održivog političkog poretka. To je jedini način oslobođenja iz tamnice nacionalističkih zamračenja i podjela.

Međunarodni forum Bosna je u pothvatu istraživanja i sabiranja bosanskog kulturnog naslijeđa objavio sljedeće knjige: Herta Kuna, Srednjovjekovna bosanska književnost; Anica Nazor, Radosavljeva bosanska knjiga, Zbornik krstjanina Radosava; Lejla Nakaš, Bosanska ćirilična pisma; Ista, Vrutočko bosansko četveroevanđelje, Ista, Bosanski psaltir iz zbornika Hvala krstjanina, Ista, Plovdivska bosanska knjiga, Ista, Paratekstualnost u bosanskoj srednjovjekovnoj književnost; Mehmed Kardaš, Bosansko četveroevanđelje: Sofijski odlomci. To je do sad najopsežniji pothvat u istraživanju i predstavljanju bosanskog ćiriličnog naslijeđa.

Izuzetan doprinos tom kulturnom pothvatu su i tri izdanja kuće Mladinska knjiga d. o. o. Sarajevo: Emir O. Filipović, Bosansko kraljevstvo: Historija srednjovjekovne bosanske države, Esad Kutrović et al. (ur), Codex diplomaticus Regni Bosnae i Lejla Nakaš (prir) Mletački zbornik.

Mletačka bosanska knjiga/Mletački zbornik je rukopis bosanske srednjovjekovne književnosti. U njemu su odraženi religijski i kulturni nazori u Bosni u 14. i 15. stoljeću. Zato je njegovo novo objavljivanje zapravo otkrivanje onog što je u bosanskoj kulturi poricano i zaboravljano. O tome izdanju vidjeti više na: https://mladinska.ba/product/mletacki-zbornik-bibliofilsko-faksimilno-izdanje_k/

2. Cilj
Cilj organiziranja internacionalnog kolokvija je znanstveno predstaviti izdanje Mletačka bosanska knjiga/Mletački zbornik (Sarajevo: Mladinska knjiga, 2020) i razmotriti doprinos tog izdanja širim nastojanjima na osvješćivanju značaja kulturnog naslijeđa u procesima političke, kulturne i ekonomske konsolidacije bosanskohercegovačkog društva i njegove države.

Kolokvij bi bio otvoren za učesnike iz cijelog svijeta. Izlaganja i rasprava bi bili snimljeni i naknadno stavljeni na raspolaganje široj javnosti.

Postoji mogućnost da tekstovi izlaganja budu objavljeni u časopisu Forum Bosnae.