Knjige

HVAL I DJEVA: Sabiranje rasutog
HVAL I DJEVA: Sabiranje rasutog
HVAL I DJEVA: Sabiranje rasutog
Rusmir Mahmutćehajić
Sarajevo: Dobra knjiga, 2011.

Prijatelji MFB
Rad Međunarodnog foruma Bosna podržava veliki broj organizacija i pojedinaca.
aktuelno