Časopis Forum Bosnæ

Broj 77, 11. septembar 2017.
FORUM BOSNAE br. 77/2017
FORUM BOSNAE br. 77/2017
Obavještavamo članove i prijatelje Međunarodnog foruma Bosna da će do kraja jula ove godine biti dostupan  novi broj časopisa Forum Bosnae, 77/2017. U tome broju objavljeni su sljedeći tekstovi:

Nerin Dizdra, „Kulturni rasizam kao princip djelovanja"; Andrea Feldman, „Sarajevo i Bosna i Hercegovina u radovima Tomislava Krizmana";  David Kamhi, „Bosanski nadrabin Moric Levi: O životu i djelu"; Samir Beglerović, „Bosansko tesavufsko naslijeđe: O savremenim odnosima i tumačenjima"; Adi Ćorović, „Gazi Husrev-Begov vakuf u Sarajevu: Tradicionalni nosilac privrednog i kulturnog razvoja"; Lejla Nakaš, „Bosanski pisar sultana Selima"; Behija Zlatar, „O italijanima u Sarajevu u XVI stoljeću"; Amela Medar, „Svijest o bosanskoj biološkoj raznolikosti i njenom očuvanju"; Rusmir Mahmutćehajić, „Nasilje i stid: O poricanju bosanskog nasljeđivanja"; Ivo Banac,"Povijest Republike Srpske – Krajinska potka u velikosrpskoj osnovi"; Mirsad Kunić, „Od narativizacije politike do politizacije narativa: Na marginama Mahmutćehajićeve knjige Andrićevstvo"; Vladimir Premec, „Logički moguće."

Svi članovi Međunarodnog foruma Bosna imaju pravo na besplatan primjerak.


Prijatelji MFB
Rad Međunarodnog foruma Bosna podržava veliki broj organizacija i pojedinaca.
aktuelno