Časopis Forum Bosnæ

Broj 76, 10. septembar 2017.
FORUM BOSNAE br. 76/2017
FORUM BOSNAE br. 76/2017
Obavještavamo članove i prijatelje Međunarodnog foruma Bosna da je objavljen novi broj časopisa Forum Bosnae, 76/2017. U tome broju objavljeni su sljedeći tekstovi:

Ibrahim Hadžibajrić, "Za jasnije vidike sarajevske bosanske budućnosti”; Ivo Marković, "Sarajevo kao novi Jeruzalem”; Hasan Muratović, "Bosansko pitanje: Politički i ekonomski problemi i izazovi”; Rusmir Mahmutćehajić, "O antibosanstvu, još jedan vidik”; Žarko Papić, "Ka aktivnoj socijalnoj politici”; Anne Madelain, "Evropa počinje u Sarajevu”, Aktivizam francuskih građana za Bosnu: Nesporazumi i zajedničko iskustvo (1992-1996)”; Jovan Divjak, "Sarajevo, kakvo da je, moje je”; Rasim Gačanović, "O poricanjima Sarajeva kao glavnog bosanskog grada”; Dežvdet Tuzlić, "Sarajevo radijskih govorenja: Tumačenja iz novinarskog iskustva”; Šerbo Rastoder, "Doprinos građana Crne Gore razvoju Sarajeva”; Carl Haddrell, "Space and place in Sarajevo”; Sonja Biserko, "O beogradskim vidicima Sarajeva”.

Svi članovi Međunarodnog foruma Bosna imaju pravo na besplatan primjerak.


Prijatelji MFB
Rad Međunarodnog foruma Bosna podržava veliki broj organizacija i pojedinaca.
aktuelno