Časopis Forum Bosnæ

Broj 13, 03. februar 2001.
EKONOMIKA BRZOG RAZVOJA
EKONOMIKA BRZOG RAZVOJA

EKONOMIKA BRZOG RAZVOJA

KAZALO

IV. RELEVANTNA EKONOMSKA TEORIJA
1. Relativistička teorija ekonomije 
1.1. Sistemska ekonomija Dijakronički u odnosu na sinkronički utrošak rada: nerazumijevanje staro dva stoljeća Efekt zapošljavanja Efekt zamjene Međusobne veze efekata zaposlenosti i zamjene Prijelaz 
1.2. Ekonomija obima
2. Investicije i rast 
2.1. Optimalna stopa investicija Pojam apsorptivnog kapaciteta privrede Investiciono-proizvodna funkcija Priroda periodske maksimizacije 
2.2. Optimalna stopa štednje Ocjena sadašnjih žrtava "Nerazvijene" i "razvijene" privrede Maksimiranje proizvodnje i konvencionalna teorija blagostanja Makroekonomska teorija blagostanja Ponovno razmatranje optimalne stope investiranja Prilog: Matematičke karakteristike modela 
2.3. Pravilo akumuliranja u planskoj privredi Uvod Makroekonomsko pravilo akumuliranja Granična efikasnost investicija kroz vrijeme Dva različita granična procesa O pravilu zlatne nade Treći granični proces Digresija o pojmu savršene konkurencije Mikroekonomska pravila akumuliranja Alternativna formulacija akroekonomskog pravila akumuliranja Zaključne opaske 
2.4. Model maksimalnog ekonomskog rasta Model Stalna stopa rasta Ubrzani rast Zaključak 
2.5. Odnos stope rasta i razine razvijenosti 
3. Financijski i strukturni efekti 
3.1. Stabilizacija i monetarna restrikcija Udžbenički recept Pretpostavke Mikroekonomika Makroekonomika Posljednjih deset godina u Istočnoj Europi 
3.2. Diferencijalno povećanje produktivnosti privrednih grupacija kao izvor inflacije 
3.3. Tokovi kapitala Potreba za dugoročnim tokovima kapitala iz razvijenih u nerazvijene zemlje Oblici uvoza kapitala Motivacija zemalja izvoznica kapitala 
3.4. Oporezivanje platne liste 
4. Propusti tržišta i planiranje 
4.1. Planiranje: problem koordinacije i autonomije Propusti tržišta Funkcije planiranja Pet vrsta regulatornih mehanizama 
4.2. Slom neoliberalizma

V. EKONOMSKA INTEGRACIJA
5.1. Carinska unija Stupnjevi ekonomske integracije Stvaranje trgovine i odvraćanje trgovine Carinska unija u realističnijem obliku Dinamički efekti 
5.2. Ekonomska integracija Istočne Europe (a) Uvod Četiri velika tržišta Peto veliko tržište (b) Organizacija Načela organizacije Osnovne institucije (c) Carinska unija Razine integracije Formiranje carinske unije Ekonomski efekti (d) Monetarna unija Europska monetarna unija Monetarna unija buduće EU Klirinška unija od tri zemlje Neortodoksne karakteristike monetarne unije Tržište deviza Funkcioniranje monetarne unije Zaključak 
5.3. Prema balkanskoj ekonomskoj uniji Etničko podrijetlo balkanskih naroda Povijest Balkana do otomanskih osvajanja Povijest od Turskog osvajanja do nacionalnih država Povijesni epilog Izgledi za budućnost 
5.4. Balkanska unija poželjnija od Europske Unije Slika stanja Značenje tržišta Slučaj Hong Konga Hrvatsko rješenje

VI. VLASNIŠTVO, PODUZETNIŠTVO I DRUŠTVENA KORPORACIJA
6. Društveno vlasništvo 
6.1. Društveno vlasništvo Imovinska prava Društveno vlasništvo
 6.2. Suvremena teorija vlasništva Uvod Tipovi vlasništva Društveno vlasništvo Samoupravljanje Povijesno iskustvo Opaske 
6.3. Neka pravna pitanja Ustavnom sudu Republike Hrvatske Kakav Ustavni sud imamo Otvoreno pismo predsjedniku Ustavnog suda "Trgovinska" društva prof. Jakše Barbića
7. Poduzetništvo 
7.1. Teorije Pregled postojećih teorija Teorija poduzetništva i dobiti u socijalističkoj privredi 
7.2. Poduzetništvo i društveno vlasništvo
8. Pretvorba 8.1. Reprivatizacija ili nešto drugo? 
8.2. Pretvorba još jednom 
8.3. Privatizacija naspram deetatizacije
9. Društvena korporacija 
9.1. Tržišna transformacija društvenog poduzeća Uvod Nesporazumi u raspravi o privatizaciji Što tržišnu ekonomiju čini relativno efikasnom Suvremena menadžerska korporacija Društvena korporacija Usporedba privatne i društvene korporacije Kako će funkcionirati transformacija državnih poduzeća?
9.2. Operacionalizacija pretvorbe vlasništva
Index imena

Prijatelji MFB
Rad Međunarodnog foruma Bosna podržava veliki broj organizacija i pojedinaca.
aktuelno