Časopis Forum Bosnæ

Broj 12, 02. februar 2001.
EKONOMIKA BRZOG RAZVOJA
EKONOMIKA BRZOG RAZVOJA

EKONOMIKA BRZOG RAZVOJA

KAZALO

Predgovor 
Bibliografski podaci
I. NOVI PUT
1. Zablude i pogreške
2. Novi put

II. NASLIJEĐA
1. Planiranje u Jugoslaviji
1.1. Uvod 
1.2. Sastavljanje plana 
1.3. Provođenje plana

2. Globalna produktivnost resursa
2.1. Međunarodna uspoređenja rasta globalne produktivnosti 
2.2. Tehnološki progres u Jugoslaviji

3. Lutanja jugoslavenske privrede
3.1. Etatizam ili dirigirana ekonomija (1945-1951) 
3.2. Zlatno doba radničkog samoupravljanja (1952-1964) 
3.3. Međurazdoblje: ekonomska liberalizacija i politička demokratizacija (1965-1971)
3.4. Policentrični etatizam ili dogovorna ekonomija (1972-1987) 
3.5. Nacionalšovinizam (1988-2000)
3.6. Rezultati razvoja

4. Nacionalizam 
4.1. Podrijetlo suvremenog nacionalizma
Nova nacionalna država 
Ukorijenjenost pojedinca u naciji 
Rodoljublje i šovinizam 
Zaključak
4.2. Da li je nacionalizam naša sudbina?

5. Ekonomija za svakoga
5.1. Sedam smrtnih pogrešaka 
5.2. Država uzima sve
5.3. Gdje je posrnuo Marković?
5.4. Program hrvatske katastrofe 
5.5. Monetaristički scenario za propast 
5.6. Kamo vodi ekonomska politika Tuđmana i HDZ: Zna se!

III. ALTERNATIVE
1. Blagostanje običnog čovjeka u raznim zemljama
2. Komparativna efikasnost 
2.1. Neefikasnosti kapitalističke organizacije 
2.2. Neefikasnosti etatističke organizacije 
2.3. Komparativna efikasnost
3. Efikasnost javnog sektora
4. Samoupravljanje: efikasnost i neoklasična teorija
5. Samoupravljanje i tržište 
5.1. Modeli poduzeća 
5.2. Izbor prikladnog modela 
5.3. Koncentracija proizvodnje u jugoslavenskoj privredi
6. Tranzicija
7. Tranzicija i restauracija: dvije alternativne strategije 
7.1. Definiranje pojmova 
7.2. Restauracija kapitalizma: glavni ekonomski indikatori 
7.3. Primijenjena politika 
7.4. Tranzicija i restauracija: usporedba dviju strategija 
7.5. Politički i socijalni pokazatelji 
7.6. Zaključne primjedbe
8. Ideološki stavovi odgovorni za propast ekonomske reforme u Istočnoj Europi
9. Teme iz filozofije, sociologije i politologije 
9.1. Etički temelji samoupravljanja 
Dvije verzije utilitarističke etike 
Etika pravde 
Operacionalizacija pravednog društva 
9.2. Socijalisti i kršćani 
9.3. Rad i moć: izgledi za razotuđenje rada 
9.4. Ekonomska demokracija 
9.5. Socioekonomika radničkog samoupravljanja (s U. Himmelstrandom) 
Lancarsterova "dinamička neefikasnost kapitalizma" 
Kritika teorije "ilirske tvrtke" 
Zaključci: Tvrtke kojima upravljaju radnici kao egzogene ili endogene strukture
10. Razvojni programi 
10.1. Program razvoja 1993 
10.2. Što Hrvatska treba uraditi da se izvuče iz dosadašnjih nevolja (1998) 
Uvod 
Dijagnoza stanja 
Što treba uraditi (terapija) 
10.3. Prijedlog nacionalnog programa za novi Sabor (1999) 
10.4. Minimalni program izlaska iz krize (2000)
Index imena

Prijatelji MFB
Rad Međunarodnog foruma Bosna podržava veliki broj organizacija i pojedinaca.
aktuelno