Časopis Forum Bosnæ

Broj 43, 02. februar 2008.
EKONOMIJA UBRZANOG RAZVOJA
EKONOMIJA UBRZANOG RAZVOJA

SADRŽAJ

PREDGOVOR
Žarko Papić ...(5)

EKONOMIKA URBANOG RAZVOJA BOSNE I HERCEGOVINE
- TEORIJSKA OSNOVA, DILEME I PRAKTIČNI PROBLEMI EKONOMSKE POLITIKE
Fikret Čaušević ...(7)

BOSNA I HERCEGOVINA U LABIRINTU:
POLITIKE, RELIGIJE I EKONOMIJE
Dragoljub Stojanov...(34)

MOŽE LI NEOLIBERALNA MIROVNA STRATEGIJA
DOVESTI DO SOCIO-EKONOMSKOG RAZVOJA?
STUDIJA FAKTORA RATNOG NASLIJEĐA
Merima Zupčević...(52)

GDJE SMO I KAKO SMO:
KRUGOVI BOSANSKOHERCEGOVAČKE EKONOMIJE
Vjekoslav Domljan...(85)

MAKROEKONOMSKO KONVERGIRANJE
BOSNA I HERCEGOVINA EVROPSKOJ UNIJI:
NEIZVJESNOST I DUGOTRAJNOST PROCESA
Kadrija Hodžić...(112)

INTRAINDUSTRIJSKA TRGOVINA-OD KOMPARATIVNIH 
KA KONKURENTSKIM PREDNOSTIMA
U VANJSKOJ TRGOVINI BOSNE I HERCEGOVINE 
Anto Domazet...(134)

METODE I KONCEPT PRIVATIZACIJE JAVNOG SEKTORA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
Veljko Trivun ...(167)

KONCENTRACIJA U BANKARSTVU BOSNE I HERCEGOVINE 
I NJEN UTICAJ NA RAZVOJ 
Rajko Tomaš...(197)

ELEKTROENERGETSKI SEKTOR BOSNE I HERCEGOVINE
Mirza Kušljugić...(222)

SOCIJALNO UKLJUČIVANJE I "FILOZOFIJE RAZVOJA"
Žarko Papić...(256)

O AUTORIMA...(285)

Prijatelji MFB
Rad Međunarodnog foruma Bosna podržava veliki broj organizacija i pojedinaca.
aktuelno