Drugi međunarodni kolokvij BOSANSKA USMENA TRADICIJA U KULTURI SVIJETA

Mostar, 26. i 27. oktobar 2018.

Muzej Hercegovine i Centar za kulturno naslijeđe Međunarodnog foruma Bosna, uz sardanju sa Zemaljskim Muzejom Bosne i Hercegovine, organizirali su 26. i 27. oktobra 2018. godine naučni program Drugi međunarodni kolokvij Bosanska usmena tradicija u kulturi svijeta. Taj program realiziran je u Centru za kulturu u Mostaru (Ul. Rade Bitange 13). Kako je navedeno u osnivačkom dokumentu ovog programa, cilj Kolokvija je razvijanje sistematskog i dugoročnog predstavljanja i istraživanja bosanskog usmenog naslijeđa u Zbirci usmene književnosti Milman Parry Univerziteta u Harvardu. Ta Zbirka je temeljno vezana za Bosnu u najširem značenju tog pojma, njen narod i njegovo usmeno naslijeđe. Ona je osnova različitih istraživačkih pothvata u kulturama svijeta. Nedovoljno je poznata i korištena u matičnoj kulturi njenog porijekla. Pozvani istraživači iz zemlje i svijeta predstavili su sadržaj i značaj te Zbirke i mogućnosti njenog uključenja u živu bosansku kulturu. U program ovog kolokvija uključeni su sljedeći sadržaji:


Predstvaljanje Zbornika radova Prvog međunarodnog kolokvija Bosanska usmena tradicija u kulturi svijeta; i knjige Muniba Maglajlića Bošnjačka usmena balada. (26. oktobar 2018. godine, u 19:00 sati, u Centru za kulturu); O zborniku su govorili profesor Mirsad Kunić i profesor Rusmir Mahmutćehajić. O knjizi Bošnjaka usmena balada govorila je kustosica Nirha Efendić. Predstvaljanje je moderirala Irma Marić.

 

Drugi međunarodni kolokvij Bosanska usmena tradicija u kulturi svijeta (27. oktobar 2018. godine, od 10:00 do 16:00 sati, u Centru za kulturu). U dva raspravna stola radove su izlagali Sanjin Kodrić, Indira Durmić, Rašid Durić, Enes Kujundžić, Nirha Efendić, Tarik Ćušić, Irma Marić, Desmond Maurer, Amra Hadžimuhamedović, Atvija Kerović, Rusmir Mahmutćehajić, Jasmin Hodžić, Nerin Dizdar, Mirsad Kunić, Alen Kalajdžija. Petanest  izlaganja bila su osnova  za rasprave o različitim pitanjima bosanskog usmenog naslijeđa u kulturi svijeta. Iz tih rasprava izvedni su zaključci o pripremi Zbornika Drugog međunarodnog kolokvija Bosanska usmena tradicija u kulturi svijeta i koncepcijskog okvira za Treći međunarodni kolokvij.