DRUGA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SARAJEVO I SVIJET

4.-7. maj 2016. godine

Međunarodni forum Bosna i Općina Stari Grad Sarajevo organizirat će od 4. maja do 7. maja 2016. godine, Drugu međunarodnu konferenciju Sarajevo i svijet. Taj četverodnevni program je uključen u obilježavanje Dana Općine Stari Grad Sarajevo, a njegov sadržaj je:


Drugi međunarodni naučni skup Sarajevo i svijet;
(Sarajevo, Hotel Europe, 4. maj, 2016. godine, početak u 9:30 sati);

Javna rasprava O estetizaciji politike: Uz knjigu Rusmira Mahmutćehajića Andrićevstvo: Protiv etike sjećanja.
(Sarajevo, Hotel Europe, 5. maj, 2016. godine, početak u 20:00 sati);

Dug – literarni oratorij za četiri glumca, Vesnu Mašić, Dragana Jovičića, Vedranu Seksan i Zijaha Sokolovića;
(Sarajevo, Kamerni teatar 55, 6. maj 2016., početak u 20:00 sati);

Večer zbora Pontanima: Musica sacra Bosnae
(Sarajevo, 7. maj 2016., Vijećnica, s početkom u 20:00 sati.)

Svi večernji programi su otvoreni za javnost. Ulaz je slobodan.


Od zainteresiranih za program Drugog naučnog skupa očekuje se da svoje sudjelovanje unaprijed registriraju u sjedištu Međunarodnog foruma Bosna.


Tarik Čengić

061/775-598
Koordinator projektaPrijatelji MFB
Rad Međunarodnog foruma Bosna podržava veliki broj organizacija i pojedinaca.
aktuelno