Deveta internacionalna konferencija Sarajevo i svijet

Deveta internacionalna konferencija

SARAJEVO I SVIJET

Sarajevo, 16–19. maj 2023.

Međunarodni forum Bosna i Internacionalna akademija nauka i umjetnosti u Bosni i Hercegovini, uz saradnju i podršku više ustanova i organizacija, organizirat će od 16. do 19. maja 2023. godine Devetu internacionalnu konferenciju Sarajevo i svijet.

Pet je sadržaja u programu konferencije.

16. maj (utorak) 2023., Bošnjački institut u Sarajevu

12.30 – 13.00 Otvaranje

13.00–16.30 Prvi raspravni stol Javni gradski prostor u vremenu tranzicije

19.30–21.00 Javna rasprava 250 godina balade Hasanaginica u svijetu: Uz knjigu "Tajna Hasanaginice” Rusmira Mahmutćehajića (Sarajevo: Mladinska knjiga, 2022.)

17. maj (srijeda) 2023., Historijski muzej Bosne i Hercegovine

15.00–18.15h Drugi raspravni stol Obrana bosanskohercegovačke državnosti i društva: vidici i perspektive neposrednih svjedoka

18. maj (četvrtak) 2023., Rektorat Univerziteta u Sarajevu

11.00–14.30h Treći raspravni stol O bosanskohercegovačkoj energentskoj budućnosti

19. maj (petak) 2023., Rektorat Univerziteta u Sarajevu

10.00–15.30h Četvrti raspravni stol O bosanskohercegovačkoj budućnosti drugačije

Svi navedeni događaji otvoreni su za širu javnost i medije. Informacije o sudionicima i raspored izlaganja bit će objavljeni.

Konferencija je organizirana uz podršku Vlade Kantona Sarajevo, Grada Sarajevo, Općine Novo Sarajevo, Univerziteta u Sarajevu, Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine i Bošnjačkog instituta u Sarajevu

MFB Press

Fatima Veispahić, 062 88 14 76

IANUBiH Press

Emina Kučuk, 063 26 66 44