Deseta Sarajevo UN sedmica međureligijskog sklada u svijetu

Politika, religija i tolerancija


7–14. februar 2022.

Čast nam je obavijestiti vas da će Međunarodni forum Bosna organizirati Desetu Sarajevo UN sedmicu međureligijskog sklada u svijetu. Ključne teme ovogodišnjeg programa su naznačene naslovom Politika, religija i tolerancija. U realiziranju ovog programa Međunarodni forum Bosna prihvata poziv Generalne skupštine Organizacije ujedinjenih nacija, održane 20. oktobra 2010. godine. Taj poziv upućen je državama da u prvoj sedmici februara svake godine organiziraju različite programe koji bi doprinosili razumijevanju religijske pluralnosti i snaženju povjerenja unutar njegovih sadržaja.


Program Desete Sarajevo UN sedmice međureligijskog sklada bit će realiziran od 7. do 14. februara 2022. godine na zoom platformi. U program su uključeni sljedeći sadržaji:

• Otvaranje
7. februar (ponedjeljak) početak u 14.00 – 14.45h, Zoom

Pozdravna obraćanja:

Željko Komšić, predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine
Benjamina Karić, gradonačelnica Sarajeva
Ibrahim Hadžibajrić, načelnik Općine Stari Grad Sarajevo

Rusmir Mahmutćehajić, O religijskoj pluralnosti i društvenom kapitalu
Asim Zubčević, Ivo Marković, Krsto Mijanović, Amra Hadžimuhamedović, O sudionicima i planiranim izlaganjima

• Prvi raspravni sto Politika, religija i tolerancija
7. februar (ponedjeljak), početak u 15.00 – 17.00h, Zoom
Asim Zubčević, voditelj


Vladislav Topalović, Sekularizam i međureligijski dijalog
Asim Kurjak, Etičko-pravni aspekti humane reprodukcije
Fatima Mahmutćehajić, Pravna i etička odgovornost vlada u funkciji građenja kulture mira
Rusmir Šadić, Susretanje: ka singularno-pluralnom bivanju
Mile Babić, Shvaćanje individuuma u bosanskom franjevačkom naslijeđu

• Drugi raspravni sto Religijska pluralnost u vidicima temeljnih knjiga Jevreja, Kršćana i Muslimana
8. februar (utorak), početak u 14.00 – 16.00h, Zoom
Ivo Marković, voditelj


Marko-Antonio Brkić, Međugorska viđenja u bosanskohercegovačkoj i svjetskoj savremenosti
Mehmedalija Hadžić, Religijska pluralnost u naslijeđu vjesnika Muhammeda
Igor Kožemjakin, O drugome i drukčijem u jevrejskim religijskim izvorima
Lejla Nakaš, Evanđeljski sadržaji u bosanskim srednjovjekovnim poveljama

• Treći raspravni sto Mržnja, slavljenje zločina i netolerancija u etnonacijskim ideologijama
9. februar (srijeda), početak u 14.00 – 16.00h, Zoom
Krsto Mijanović, voditelj


Nerin Dizdar, Sadržaji kulturnog rasizma u etnonacionalističkim ideologijama
Marko Attila Hoare, Genocidno antibosanstvo od 1918
Desmond Maurer, Ethnich-cleansing and the ideology of sacrifices
Sabina Subašić Galijatović, Strah od drugog i mržnja njega kao osnova zločina

• Četvrti raspravni sto Sakralnost u bosanskom kulturnom naslijeđu, I
10. februar (četvrtak), početak u 14.00 – 16.00h, Zoom
Amra Hadžimuhamedović, voditeljica


Nataša Tabori, Il Kal Grandi u Sarajevu – historija, značaj i budućnost
Gabriela Lindsay, O arhitekturi i arhitekti Adventističke crkve u Sarajevu
Tarik Brunčević, O novopazarskom kulturnom naslijeđu i izazovima njegovog štićenja

• Peti raspravni sto Sakralnost u bosanskom kulturnom naslijeđu, I
11. februar (petak), početak u 14.00 – 16.00h, Zoom
Amra Hadžimuhamedović, voditeljica


Boris Trapara, Bosanski franjevački samostani u austrougarskom periodu
Haris Dervišević, Putevi povratka banjalučkih serdžada u bosansko kulturno pamćenje
Amra Ćusto, Sakralizacija političkih ideja – Vidovdanska kapela i Turbe mladobosanaca u Sarajevu


Zaključna obraćanja

Događaji su otvoreni za medije i širu javnost.