Deseta internacionalna konferencija Sarajevo i svijet

Sarajevo u Evropi: Društvo, kultura i geopolitika

DESETA INTERNACIONALNA KONFERENCIJA SARAJEVO I SVIJET

Čast nam je obavijestiti članove i prijatelje Međunarodnog foruma Bosna i širu javnost da će 14. i 15. maja 2024. godine biti organizirana Deseta internacionalna konferencija Sarajevo i svijet: Sarajevo u Evropi: Društvo, kultura i geopolitika. Program konferencije bit će realiziran u dva sadržaja:

  • 14. maj: Predstavljanje programa i pet časopisa Forum Bosnae;
  • 15. maj: Dva raspravna stola, (1) Geopolitika bosanskohercegovačkog članstva u Evropskoj uniji i (2) Sarajevo, simbol svega bosanskohercegovačkog, evropski grad u globalnoj geopolitici

Oba događaja bit će održana u Sali Senata Univerziteta u Sarajevu (Obala Kulina bana 7/II). Raspored za oba konferencijska dana možete preuzeti ovdje.

Program će biti realiziran u saradnji s Internacionalnom akademijom nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Univerzitetom u Sarajevu, Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke, Vladom Kantona Sarajevo, Gradom Sarajevom, Općinom Novo Sarajevo.

 

MFB PressPrijatelji MFB
Rad Međunarodnog foruma Bosna podržava veliki broj organizacija i pojedinaca.
aktuelno