Četvrti internacionalni kolokvij BOSANSKA USMENA TRADICIJA U KULTURI SVIJETA


Mi u Međunarodnom forumu Bosna imamo čast najaviti Četvrti internacionalni kolokvij Bosanska usmena tradicija u kulturi svijeta. Kolokvij će biti održan online na Zoom platformi, 30. oktobra (subota) 2021. godine.

Prva tri kolokvija održana su 2017, 2018. i 2020. u saradnji s Muzejom Hercegovine, a treći i u saradnji s Filozofskim fakultetom Univerziteta u Tuzli. Kolokviji su bili usredređeni na djelo Milmana Parryja, čiji su doprinosi u istraživanjima u folkloristici i usmenoj tradiciji gotovo neprocjenjivi, naročito u njihovoj povezanosti s bosanskom poviješću i kulturom. Naime, njegovim istraživanjima otkriveni su brojni nepoznati zanemareni sadržaji te kulture i predstavljeni akademskoj javnosti svijeta.

Središnja tema četvrtog kolokvija bit će Usmena tradicija u literarnom i interliterarnom kontekstu – bošnjački slučaj. Usmene tradicije Bosne uobličene su kao predmet proučavanja u okviru borbe imperijalnih i nacionalističkih ideologija za prevlast na Balkanu u posljednjim vremenima prisutnosti osmanske vlasti i nakon tog. To je vodilo određivanju naročitih konfesionalnih i nacionalnih usmenih tradicija u Bosni, što je igralo najvažniju ulogu u raspravama o nacionalnom identitetu, autohtonosti, autentičnosti i političkoj legitimnosti tokom posljednjih stotinu godina. Prema tome, pitanje konstituiranja bošnjačke usmene tradicije kao područja proučavanja zahtijeva ustrajna razmatranja, dekonstrukciju i rekonstrukciju u granicama ne samo bosanskog i južnoslavenskog već i u svjetskoj interliterarnoj cjelini.

Sudionici ovog kolokvija pozvani su da navedenu temu istraže i predstave pod tri sljedeća naslova:

• Bošnjačka usmena tradicija i njena povezanost s emancipacijskim i identitetskim strategijama;

• Bošnjačka usmena tradicija i njene veze s drugim lokalnim i regionalnim usmenim tradicijama, u komparativnom kontekstu;

• Čitanje i tumačenje drugih usmenih tradicija u Bosni i regionu.


Pozivamo sve koji namjeravaju sudjelovati u kolokviju da ispune i vrate priloženi registracijski obrazac najkasnije do 30. septembra. Radni jezici kolokvija su bosanski/crnogorski/hrvatski/ srpski i engleski jezik.


MFB Press