Četrnaesta internacionalna konferencija Jedinstvo i razlike u Evropi (ICUPE 14)

Bosansko kulturno naslijeđe u evropskoj pluralnosti

Međunarodni forum Bosna i Muzej Hercegovine iz Mostara organizirali su Četrnaestu internacionalnu konferenciju Jedinstvo i razlike u Evropi (ICUPE 14). U okviru tog programa održana je javna rasprava Bosansko kulturno naslijeđe u evropskoj pluralnosti. Rasprava je održana 29. jula (ponedjeljak) u Centru za kulturu (Ul. Rade Bitange 13), s početkom u 20.00 sati.Bosanskohercegovačko, a zapravo bosansko, povijesno trajanje nije ni shvatljivo ni održivo izvan stalnog kritičkog preispitivanja svih dimenzija društvene pluralnosti. Pitanje o tom trajanju je u velikoj mjeri tabuizirano i nerijetko prokazivano kao upitno. Evropski politički razvoj omogućuje novo vrednovanje i afirmaciju bosanskog naslijeđa kao dobra najvišeg reda. Organizatori žele to pitanje držati otvorenim za sva epistemološka razmatranja. O njemu su u ovoj javnoj raspravi govorili: Senada Demirović Habibija (Mostar), Amra Hadžimuhamedović (Sarajevo), Desmond Maurer (Sarajevo), Asim Krhan (Mostar) i Erma Ramić Kunić (Sarajevo).Senada Demirović Habibija je arhitektica, istražuje i vrednuje bosanske historijske urbane krajolike.

Amra Hadžimuhamedović je u svijetu priznati stručnjak za historiju arhitekture i kulturno naslijeđe.

Desmond Maurer, historičar i filolog, istražuje različita pitanja filozofije, povijesti i politike te različitih oblika razaranja bosanske društvene pluralnosti.

Asim Krhan je direktor Muzeja Hercegovina, istražuje pitanja predstavljanja i zaštite bosanskog pokretnog naslijeđa.

U okviru ove javne rasprave predstavljena su dva broja časopisa Forum Bosnae – Bosansko četveroevanđelje: Sofijski odlomci, ur. Mehmed Kardaš, i Forum Bosnae: Lejla Nakaš, Paratekstualnost u bosanskoj srednjovjekovnoj književnosti. O tim djelima govorila je Erma Ramić Kunić, historičar književnosti i autorica  kritičkog izdanja Čajničko četveroevanđelje.Raspravu je moderirao Nerin Dizdar, univerzitetski predavač koji istražuje različita pitanja bosanske političke filozofije.

Rasprava je  bila otvorena za sve članove Međunarodnog foruma Bosna te širu javnost i medije.Prijatelji MFB
Rad Međunarodnog foruma Bosna podržava veliki broj organizacija i pojedinaca.
aktuelno