Četrnaesta internacionalna konferencija Jedinstvo i razlike u Evropi (ICUPE 14)

Izazovi bosanske pluralnosti u evropskim integracijskim procesima


28. juli (nedjelja) 2019. godine
Mostar, Centar za kulturu (Ul. Rade Bitange 13),
početak u 20.00 sati

Međunarodni forum Bosna i Muzej Hercegovine iz Mostara organiziraju četrnaestu internacionalnu konferenciju Jedinstvo i razlike u Evropi (ICUPE 14). U okviru tog programa bit će održana javna rasprava Izazovi bosanske pluralnosti u evropskim integracijskim procesima. Rasprava će biti održana 28. jula (nedjelja) u Centru za kulturu (Ul. Rade Bitange 13), s početkom u 20.00 sati.

Bosansko pitanje je tabuizirano u okviru različitih formi nacionalizma, fundamentalizma i fašizma. U svojoj temeljnoj mogućnosti to pitanje je neodvojivo od ideje slobode i dostojanstva pojedinca te prava na različitosti, štićeno demokratski legitimiranim pravnim poretkom. Naspram tog životno važnog pitanja različiti su oblici autoanesteziranosti bosanskih ljudi, izloženih različitim oblicima ideologijskih i administrativnih tortura dugog trajanja. O tim pitanjima govorit će Mile Babić (Sarajevo), Paul Ballanfat (Istanbul), Sonja Biserko (Beograd), Nerin Dizdar (Sarajevo), Gareth Jones (Hong Kong), Senadin Lavić (Sarajevo), Rusmir Mahmutćehajić (Sarajevo) i Krsto Mijanović (Sarajevo). U okviru ove rasprave bit će predstavljen novi broj časopisa Forum Bosnae: Sjećanja i izabrani spisi Saliha Bureka. O tome djelu govorit će Kadrija Hodžić, priređivač.

Mile Babić je bosanski filozof i teolog. U svojim djelima razmatra ključna pitanja slobode u vidicima filozofije i teologije različitih utemeljenja.

Paul Ballanfat
je jedan od najuglednijih svjetskih stručnjaka za muslimansko intelektualno naslijeđe u okviru pluralnosti svijeta. U brojnim djelima predstavlja rezultate istraživačkih uvida u zanemarena područja tradicijske filozofije i njenog značaja u savremenosti.

Sonja Biserko
je među najpoznatijim zagovornicima ljudskih prava i oslobađanja od tiranije nacionalizma, fundamentalizma i fašizma, koji su u temelju posljednjih ratova u Jugoistočnoj Evropi. Istraživački se bavila raspadom Jugoslavije i posljedičnim destruktivnim odnosima prema Bosni.

Nerin Dizdar
je politički analitičar i istraživač bosanskog pisanog naslijeđa. Svoje istraživačke uvide predstavio je u svojoj knjizi Politike kulturnog rasizma (2014).

Rasim Gačanović
je istraživač u području sistemske energetike, urbanog razvoja i planiranja energetske diversifikacije.

Kadrija Hodžić
je istraživač u području političke ekonomije, tranzicijskih procesa u postkomunističkim zemljama i pitanjima održivog razvoja.

Gareth Jones
je britanski filozof i teolog. U brojnim djelima bavi se pitanjem religijske pluralnosti i mogućim tumačenjima tradicijskog naslijeđa.

Senadin Lavić
je bosanski filozof i sociolog. Njegova znanstvena područja su pitanja pluralnih društava i njihovih predstavljanja u različitim sociološkim i filozofskim vidicima, a naročito ideologijskih poricanja bosanske pluralnosti.  

Rusmir Mahmutćehajić
je bosanski filozof i pisac. U brojnim djelima objavljenim u zemlji i svijetu razmatra različita pitanja filozofije religije i političke filozofije.

Krsto Mijanović
je bosanski mislilac. Pored njegovog užeg znanstvenog područja (proizvodni procesi i ekologija), istraživao je pitanje srpskog pravoslavlja u bosanskoj društvenoj pluralnosti.


Raspravu će moderirati Rasim Gačanović.

Rasprava je otvorena za sve članove Međunarodnog foruma Bosna te širu javnost i medije.