BOSANSKA USMENA TRADICIJA U KULTURI

Treći internacionalni kolokvij

Centar za usmenu tradiciju Međunarodnog foruma Bosna, u saradnji s Muzejom Hercegovine i Filozofskim fakultetom u Tuzli, organizirat će 31. oktobra 2020. godine Treći internacionalni kolokvij Bosanska usmena tradicija u kulturi svijeta: Usmenost i pismenost u proučavanju bosanske tradicije, s početkom u 11h. Taj skup bit će organiziran online na zoom platformi. Na kolokviju će biti izložena 22 prihvaćena rada u dva raspravna stola: Dijalektika usmenosti i pismenosti i Usmenost i (post)moderni identiteti.

Organizator planira izložene radove i rasprave objaviti u posebnom broju časopisu Forum Bosnae.

SATNICA