Časopis Forum Bosnæ

Broj 53-54, 04. februar 2011.
Antologija bosanskih ćiriličnih pisama od 15. do 18. stoljeća
Antologija bosanskih ćiriličnih pisama od 15. do 18. stoljeća

Antologija bosanskih ćiriličnih pisama od 15. do 18. stoljeća

Priredila Lejla Nakaš
Međunarodni forum Bosna objavio je   poseban broj časopisa "Forum Bosnae" Antologiju bosanskih ćiriličnih pisama od 15. do 18. stoljeća. Antologiju je uredila Lejla Nakaš i za nju napisala uvodnu studiju i rječnik. U Antologiju su uključeni faksimili odabranih pisama a sva su pisma dana u ćiriličnoj i latiničnoj transliteraciji i prijevodu na engleski jezik. Pisma i uvodnu studiju preveo je Desmond Maurer. Knjigu je grafički oblikovao Dževad Hozo.

Diplomatska korespondencija bosanskih upravitelja u osmanskom razdoblju pisana bosanskom ćirilicom za bošnjačko je kulturno nasljeđe neizmjerno značajna, posebno stoga što se obično smatra da se nakon pada Bosne pod tursku vlast srednjovjekovni literarni jezik dezintegrirao u srpski crkvenoslavenski u pravoslavnom i štokavski vernakular u katoličkom kulturnom krugu. Međutim, upravo u ovim pismima, tragovi srednjovjekovnog jezika infiltrirani su i u rani pisani izraz Bošnjaka na narodnom jeziku, pa su na osnovu ovog vida svoje pisane tradicije i Bošnjaci njegovi baštinici.
Potreba za hrestomatijom koja bi tekstove ovih pisama donijela s lingvističkim, stilističkim i grafijskim komentarom odavno se osjećala. Raniji redaktori susretali su se sa nizom teškoća u vezi s grafijom kojom su pisani izvornici ovih pisama. Pisma su štampana sa svim nedostacima njihove grafijske redakcije, pa su tekstovi zato često ostajali erazumljivi. Danas, pak, kada je istražen grafijski manir bosanskih ćiriličnih pisama osmanskog razdoblja, jer su izvornici pisama bili predmet posebnog paleografsko-lingvističkog ispitivanja, dobivena je osnova za njihovu filološki pouzdanu fonetsku transkripciju i reviziju ranijih čitanja. Novost ove antologije također je u tome što se tekstovi po prvi put donose i u savremenoj jezičkoj adaptaciji kako bi bili pristupačni današnjim korisnicima - lingvistima, proučavateljima književnosti i historičarima.

Jedan dio tekstova predstavljen u ovoj antologiji čine pisma koja su već objavljivana, ali se zbog propusta u ranijim redakcijama ovaj put revidira njihovo čitanje. Drugu polovinu izbora čine pisma koja dosad nikad nisu objavljena.
Ovo izdanje Međunarodnog foruma Bosna zainteresirani mogu kupiti po cijeni od 60KM. Članovi Međunarodnog foruma Bosna imaju pravo na besplatan primjerak.

Irena Šaravanja
Tajnica časopisa