Mostarski regionalni centar

24. aprila/travnja 2002. godine u Staklenoj dvorani hotela "Ero" održana je osnivačka skupština MFB Regionalnog centra Mostar.

Za predsjednika Regionalnog centra Mostar izabran je Ante Toni Pehar. Predstavljen je i program rada Centra. Skup je pozdravio gradonačelnik Mostara Hamdija Jahić. Istog dana u 19 sati održana je javna tribina pod nazivom: "Politička, kulturna i ekonomska budućnost Bosne i Hercegovine".

Sudionici tribine bili su: Milivoj Gagro, Ivan Lovrenović, Rusmir Mahmutćehajić, Žarko Papić, Nurko Pobrić i Ante Toni Pehar. Ovo je još jedan korak u realizaciji projekta "Bosna: Istraživanje i razvoj".